Stresle Başa Çıkmak

Makine Öğrenmesi
25 Eylül 2022
MBK Open To Work | Volvo
28 Ekim 2022

Stresle Başa Çıkmak

Çoğu insanın hayatını büyük bir ölçüde etkileyen o his, stres. Tam olarak nedir stres? Acaba tanımlayabilecek kadar yaşıyor muyuz o duyguyu? Şimdi düşünmeye geçtiğiniz an başlıyoruz. Bilimsel olarak stres, vücudun çeşitli içsel ve dışsal uyaranlara verdiği otomatik tepki olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda kökeni Latincede germek anlamına gelen “stringere” sözcüğünden geliyor. Peki bu duyguyu yaşayanlar için bu tanım yeterli mi?

Bilimsel tanımda olan içsel ve dışsal uyaranlar için birçok örnek verilebilir. Buradan yola çıkılarak da stres için daha genel bir tanım yapılabilir. Dış uyaranlar için okul değişikliği, yeni bir şehre taşınmak, sevilen birinin kaybı gibi örnekler verilebilir. İç uyaranlara verilebilecek örnekler ise fiziksel ve ruhsal huzursuzlukları kapsar. İşte bu uyaranlar stresin oluşmasına sebep olur ve aslında birçok insanın farkında veya farkında olmadan stresi yaşamasına zemin hazırlar. O halde stres, insanların ruhsal ya da fiziksel durumunu etkileyen ve bazı olaylara bağlı olarak da oluşabilen bir çeşit duygudur.

Stresi yaşayan her bir bireyin bu durumun içinde bulunmasının sebepleri ve bu durumdan etkilenme şekilleri farklılık gösterebilir. Her insanın karakteristik özelliklere sahip olmasından doğan bu farklılıklar, sadece o insanın stresi yaşama ve yönetme şeklini değiştirir. Ortak noktada buluşulan konusu ise yaşanan bir huzursuzluk ve hayatlarında olumsuz giden yönlerin bulunmasıdır. Ancak içinde bulunulan stresli olma halini değiştirmek, azaltmak veya üstesinden gelebilmek belki alınabilecek destekler yardımıyla kişinin kendisine bağlıdır.

Stresle başa çıkma yöntemleri de yine kişiden kişiye değişen bir durumdur. Bazı insanlar sorunlarını paylaşmak istemeyebilir ve kendilerinin çözebileceklerine inanırlar. Bu yönde bir tercih yapacak olan kişilerin güçlü bir içsel yapıya sahip olmaları gerekir. Kendilerinde bulunan kişisel özellikleriyle bu süreci aşmaya çalışırlar. Bu yolda yapacakları çalışmalar ile stres düzeylerini azaltabilir hatta kontrol altına da alabilirler.

Bazı insanlar ise bu yolculukta yanlarında bu süreci onlarla atlatabilecek birinin desteğine ihtiyaç duyarlar. Bu desteği sağlayacak birey ailesinden, arkadaşlarından sevdiği kişi veya kişiler ya da ona profesyonel anlamda yardımda bulunacak yetkinliğe sahip kişiler olabilir. Yine aynı şekilde bu yollar ile stresi yenmek veya doğruya kullanabilmek mümkündür.

Stres, hayatlarımızın bir parçası olarak bizimle yaşamaya devam edebilir. Ancak bunu kontrol altına almak ve iyiye kullanmak bizlerin elindedir. Öncelikli olarak yapılması gereken durumu kabullenmek ve çözüme ya da yardıma açık olmaktır. Bu durumu yaşayan kişilerin unutmaması gereken en önemli husus ise yalnız olmadıkları ve herkesin bu süreci yaşadığı veya yaşayabileceğidir.

Hazırlayan: Sezin Gürol

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.