İstanbul’un Fethi
29 Mayıs 2022
Nükleer Reaktörlerin Babası: Enrico Fermi
26 Haziran 2022

Geri Dönüşüm

Gittikçe artan insan nüfusu ve küresel ısınmayla beraber dünyaca dikkat etmemiz gereken konulardan birisi de geri dönüşümdür. Geri dönüşüm; kullanılmayan geri dönüştürebilir atıkların hammadde olarak üretime kazandırılmasıdır. Geri dönüşümün başlangıcını inceleyecek olursak geçmişte savaşlar sırasında ortaya çıkan kaynak sıkıntılarının etkili olduğunu görebiliriz. II. Dünya Savaşı sırasında büyük devletler geri dönüşüm ile ilgili kampanyalar başlatmışlardır.

Geri dönüşümle beraber tüketimin doğal dengeyi bozması ve doğaya verdiği zararlar engellenir. Ayrıca büyük miktarda enerji tasarrufu sağlanmış olur. Cam, kağıt, alüminyum, plastik, piller, motor yağı akümülatörler, beton, organik atıklar, elektronik atıklar, demir, tekstil, ahşap, metal ve solvent bazlı atıklar geri dönüştürülebilirler.

Dünya çapında geri dönüşümü sağlamak amacıyla birçok proje yürütülmektedir. Okullar, sokaklar, alışveriş merkezleri gibi çoğu yerde geri dönüşüm kutuları bulunmaktadır. Bireyler evlerinde de atıkları ayırarak geri dönüşüme destek olmalıdırlar. Atıkların geri dönüşümünün sağlanmaması, madde ve enerji açısından ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Dünyada nüfus artışı devam ederken tüketimde de paralel olarak çok büyük bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerinde baskıya sebep olarak dünyanın dengesini bozmaktadır. Ayrıca kaynaklarımız sınırlı olduğundan artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu nedenle son yıllarda dünya çapında sıfır atık uygulama çalışmaları yaygınlaşmıştır. Sıfır atık yaklaşımıyla beraber; verimliliğin artması

, maliyetlerin azaltılması, performansın artması, insanların daha duyarlı tüketici olma duygusuna sahip olmasının sağlanması, çevresel risklerin azaltılması amaçlanmıştır. Yılda 31.000.000 ton atık ile 42 milyon ağaç, 585 milyon kg daha az sera gazı, 69 milyon m3 daha az su ve 20 milyar kwh daha düşük enerji kullanımı, 13 milyar lira yıllık katma değer kazanılabilir.

Geri dönüşüm, sürdürülebilirlik açısından da önemli bir durumdur. Dünyamızı, kaynaklarımızı, ekonomimizi gelecek nesillere aktarabilmemiz için geri dönüşüme önem vermeliyiz. İsraftan kaçınmalı, tüketimi azaltmalı, tekrar kullanımı artırmalı, plastik kullanımını en aza indirmeli, atıkları sınıflandırarak geri dönüşümünü sağlamalıyız. Geri dönüşüm; malzemelerin değerlendirilmesini sağlamakla beraber atık depolama ve yakma ihtiyacını da azaltır yani çevre kirliliğinin azaltılmasına katkısı olur. Malzeme tasarrufu sağlamanın yansıra enerji tasarrufu da sağlar.

Azalt, yeniden kullan ve geri dönüştür. Bu kuralı uygulamaya başladığımızda hepimiz Dünya ve canlılar için çok büyük fayda sağlamış olacağız.

Hazırlayan: Çağla Kaya

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.