Küresel Tehlike: Mikroplastikler
23 Şubat 2022
Modern Kimyanın Babası: Antoine Lavoisier
5 Mart 2022

Biyoremediasyon

Biyoremediasyon, bir çevre kirleticisinin mikroorganizmalar tarafından doğadan uzaklaştırılması anlamına gelmektedir. Başka bir tanım yapmak gerekirse biyoremediasyonun, mikroorganizmaların kullanılması ile zararlı maddeleri zararlı olmayan bileşiklere dönüştüren bir süreç olduğunu, aynı zamanda kimyasal sıvıların ve tehlikeli atıkların temizlenmesi için kullanılan tekniklerden biri kabul edildiğini söyleyebiliriz. Biyoremediasyon olayında, kimyasal olarak zararlı maddeleri parçalara ayırabilen ve onları zararsız olan yan ürünlere dönüştüren mikroorganizmaların bu doğal sürecinden faydalanılır. Biyoremediasyon uygulaması, atık maddelerin döküldüğü bölgeye besin aktarımı yapılarak toprağın bakteri yoğunluğuna göre; doğal olarak toprakta bulunan bakterilerin aktif duruma geçirilmesi veya toprağa yeni bakteriler aktarılması şeklinde yapılabilir. Biyoremediasyon olayının pek çok avantajı ve dezavantajı bulunmaktadır.

Peki bu avantajlar nelerdir?

 • Biyoremediasyon çevresel olarak güvenli, doğal bir süreci kapsar.
 • Zararlı kimyasalların bir besin kaynağı olarak var olması durumunda bulunan mikroorganizmalar artmaktadır. Ayrıca zararlı kimyasallar azaldığında popülasyon kendiliğinden azalmaktadır.
 • Biyolojik parçalanmanın ürünü olan atık maddeler genellikle karbondioksit, su, yağ asitleri gibi zararsız bileşiklerden oluşmaktadır.
 • Biyoremediasyon olayında hedef, zararlı kimyasallar çevresel bir ortamdan diğerine aktarılmadan bu maddelerin tamamını ortadan kaldırmaktır.
 • Biyoremediasyon uygulaması, tehdit edici atıkların ortadan kaldırılması için kullanılan teknolojilere göre daha ucuzdur. Bu nedenle, maliyeti düşük olan bu teknik, uygulanabilirliği kolay bir yöntemdir.

Biyoremediasyonun dezavantajları nelerdir?

 • Biyoremediasyon, bünyesinde birkaç sınırlandırma bulundurur. Bu durum, biyoremediasyonun bir temizleme teknolojisi olarak yaygın kullanılmasının önünde büyük bir engeldir.
 • Bazı zararlı yan ürünlerin oluşumuna da sebebiyet verebilir.
 • Biyoremediasyon uygulamasına başlanmadan önce çok iyi bir araştırma sürecinden geçilmesi gerekmektedir. Ayrıca kompleks zararlı madde karışımı için bölgelere uygunluk gösteren biyoremediasyon teknolojisinde

  , alanlarında uzman mühendislerin çalışma yapmaları önemlidir. Bu kapsamda topraktan mikroorganizmaların uzaklaştırılıp güvenli bir yerde saklanması için mikrobiyologlara, parçalanma yol haritasının nasıl olacağının belirlenmesi için ise biyokimyacılara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yöntemde çalışmalarını sürdürecek uzman mühendislere, mikrobiyologlara ve biyokimyacılara ulaşmak tahmin edildiği kadar kolay bir şey değildir.

 • Biyoremediasyon uzun bir süreci kapsar. Bu süreç, gerçekleştirilen temizleme işleminde yakma ve toprağın kazılıp atılmasına kıyasla uzun zaman almaktadır. Yani biyoremediasyon, temizleme işlemi için her ne kadar işlevsel bir yöntem olsa da ne yazık ki pratik bir yöntem değildir.

Şunu belirtmekte de fayda var: Biyoremediasyon canlıları seçilirken insan ve hayvan sağlığını tehlikeye atmayacak türlerin seçilmesi oldukça önemlidir. Aksi durumda, hastalık faktörü enfeksiyonlara sebep olabilir ve büyük canlı popülasyonlarının yok olması sonucunu doğurabilir.

Hazırlayan: Merve Dinç

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.