Hep Bir Genetik: Epigenetik
22 Aralık 2021
Malzeme Günleri Ekip Başvurusu
26 Aralık 2021

Biyoçeşitlilik

Biyoçeşitlilik; hayvanlar, bitkiler, mantarlar, mikroorganizmalar gibi bütün canlıları ve bu canlılardan oluşan ekosistemleri ifade eder. İnsanların binlerce yıldır kullandığı temel doğal kaynak olan biyoçeşitlilik, bizlere fayda sağladığından korumaya dikkat etmemiz gerekmektedir.

Bir çevredeki biyolojik çeşitlilik arttıkça o çevrenin ekolojik hizmetleri de artar, yani biyoçeşitlilik artış gösterdiğinde ekosistemlerdeki enerji akışları ve madde dolaşımları daha etkin olarak gerçekleşir. Biyolojik evrim işleyişi kapsamındaki evrimleşme süreci esnasında yeni türlerin oluşmasının yanı sıra bazı türlerin yok olduğu belirtilmektedir. İnsan türü ortaya çıktıktan sonra türlerin yok oluş hızı insanların etkinliği oranında artış göstermiştir. Kısaca, biyolojik çeşitlilik gezegende var olan yaşam ve tür çeşitliliğidir diyebiliriz.

Doğada yer alan bütün canlılar, hayatta kalabilmek için yaşadıkları çevre ile sürekli iletişim halindedir. Gezegende bulunan her tür, gezegenin ekolojik dengesi için önemlidir. Bir türün yok olması veya neslinin tükenmesi diğer türleri de etkiler. Örneğin, kuşlar biyoçeşitliliğin korunmasında önemli bir rol oynamaktadır. Meyvelerle beslenirler, böylece tohumların yere saçılmasına neden olurlar. Bu, yeni bitkilerin büyümesiyle sonuçlanır ve döngü devam eder. Kuşların soyu tükenirse çimlenen yeni bitkilerin sayısı önemli ölçüde azalarak o yerin biyolojik çeşitliliğini etkiler.

İnsanlar gıda tedariği için büyük ölçüde biyoçeşitliliğe bağımlıdır. Biyoçeşitlilik zarar görürse yiyeceksiz kalırız, gezegenimiz cansız ve yaşanmaz hale gelir. Ayrıca biyoçeşitliliğin korunmasının hem doğaya hem de insana pek çok kazanımı vardır. Biyoçeşitliliğin ekonomik olarak kazanımı, insanlara üretim ve tüketim için hammadde sağlamasıdır. Ekolojik olarak ise oksijen, temiz hava, su, haşere kontrolü, bitkilerin tozlaşması, atık su arıtma ve birçok ekosistem hizmeti barındıran canlı ekosistemler sağlar. Turizm sektörümüz de biyolojik çeşitliliğe bağlıdır. Bilimsel olarak incelemek gerekirse biyoçeşitlilik, doğal dünyayı ve kökenlerini anlamamıza yardımcı olan bir dizi sistematik ekolojik veriyi temsil eder. Biyoçeşitlilik durumundaki herhangi bir kayıp veya bozulma, yukarda özetlenen bütün değerleri tehlikeye atabilir ve insan refahını etkileyebilir.

Biyolojik çeşitlilik gezegendeki yaşam için oldukça önemlidir. Aslında biyoçeşitlilik rezervlerinin yok olmasıyla gezegen cansız

, kuru topraktan başka bir şey olmayacaktır. Bir biyoçeşitlilik rezervindeki her tür birbirine bağımlıdır ve birinin soyu tükenirse diğerleri de onu takip edecektir. Bu nedenle dünyada yaşamın son bulmaması için gerekli adımları atarak tüm biyoçeşitlilik rezervlerini ne pahasına olursa olsun korumalıyız.

Hazırlayan: Çağla Kaya

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.