Bilimin Doğuşu: Simya

İran Sineması ve Asghar Farhadi
18 Eylül 2021
Yalın Üretim
25 Eylül 2021

Bilimin Doğuşu: Simya

Simya veya Alşimi, ilkel yollarla doğanın araştırılması ve erken dönem ruhani felsefesidir. Simya kelimesi Arapçada ‘büyü, sihir’ anlamına gelmektedir. Simya; kimya, metalurji, tıp, felsefe, astroloji, sanat gibi daha birçok alanı içinde barındırır. En az 2500 yıl önce, ilk olarak Mezopotamya, Çin, Antik Mısır, Hindistan ve İran topraklarında ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Değersiz maddeleri altına veya gümüşe dönüştürmek, ölümsüzlüğü keşfetmek ve evrendeki tüm hastalıklara çare bulmak simyacıların öncelikli hedefleriydi. Bu amaçları doğrultusunda yüzyıllarca Felsefe Taşı’nı aramış ancak başarıya ulaşamamışlardır. Sonuç her ne kadar hüsran olsa da bu uğraşlar sonucunda günümüzde dahi kullandığımız pek çok deneysel yöntem, keşif ve icat o günün simyacıları sayesindedir. Destilasyon, süblimasyon, ekstraksiyon gibi yöntemler simya döneminde keşfedilmiştir. Barut, cam ve boya yine simyacılar tarafında icat edilmiştir.

Şimdilerde kurşunu altına çevirmeye çalışan sözde bilim insanları, sihirli iksirler hazırlamak için uğraşan kaçıklar, evrenin dört elementten oluştuğuna inanan şarlatanlar olarak anılan simyacılar aslında o dönemin entelektüel akademisyenleri ve önemli bilim insanlarıdır. Örneğin klasik fiziğin kurucusu Isaac Newton ve modern anlamda ilk element tanımını yapmış Robert Boyle’un da simyacı olduğu bilinmektedir. İlk kimya laboratuvarının kurucusu Cabir bin Hayyan da ilk Simya alimi olarak anılmaktadır. Kimyanın temelini oluşturmuş ve Orta Çağ Avrupası’nı büyük ölçüde etkilemiştir. Aynı zamanda Kral Suyu’nu icat eden, birçok asidi keşfeden ve Arsenik tozunu elde eden ilk kişidir.

Simyada ortaya atılan iddiaları sınamak için objektif yöntemler kullanılmamış ve araştırmalar deneme yanılma yöntemiyle yapılmıştır. Yapılan aceleci genellemeler sebebiyle birçok hatalı ve yanlış sonuçlar simyada kabul görmüştür. Bazı simyacılar da araştırmaları daha sistematik ve güvenilir hale getirmek için çalışmalar yapmış ve böylece kimya biliminin temelleri atılmıştır.

Günümüz bilimine sağladığı tüm katkılara rağmen simya, modern bilimden ayrı bir alan olarak kabul edilmektedir. Simya vadettiği hedeflerine hiçbir zaman ulaşamamış ve maalesef hayallerden öteye geçememiştir.

Hazırlayan: Aylin Türk

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.