Küresel Isınma Tehlikesi

Christina’s World
22 Mayıs 2021
İmparatorlukların Göz Bebeği Bir Şehir: İstanbul’un Fethi
29 Mayıs 2021

Küresel Isınma Tehlikesi

Yaşam hakkımızı olumsuz bir şekilde etkileyen küresel ısınma, dünyamızın ortak problemidir. Özellikle son 50 yıldaki artış artık fark edilebilir boyutta olmakla beraber gün geçtikçe daha da bu tehlikenin içine çekiliyoruz. Bu tehlikenin farkına varmazsak bunu durdurmak için savaşmazsak, bilinçlenmeyip hiçbir şey olmamış gibi devam edersek maalesef artık bırakın güzel bir yaşamı, bir yaşama sahip bile olamayabiliriz.

Küresel ısınma, atmosfere salınan karbondioksit gibi sera etkisi yaratan gazların; denizlerin ve yer kabuğunun ortalama sıcaklığını arttırmasına neden olma olayıdır. Aslında sera etkisinin dünyamız için olumlu bir etkisi vardır, lakin her şeyin olduğu gibi bunun da fazlası zarardır. Güneş ışınları yeryüzünü gün boyu ısıtmaktadır. Kara ve denizler ise sıcaklık farklarından dolayı soğumaya başlar. Işınlardan bazıları ise yeryüzüne çarptıktan sonra uzay boşluğuna geri yansır. Karbondioksit, su buharı, azot oksit ve metan gibi gazlar ise dünyadan geri yansıyan bazı kızılötesi ışınları soğurarak bu ışınları yeryüzüne geri yansıtır. Bu şekilde dünyayı yaşanabilir sıcaklıkta tutarlar. İşte bu olaya sera etkisi denir. Sera etkisi gereğinden fazla artarsa küresel ısınma gerçekleşir. Eğer sera etkisi denen şey olmasaydı ısı depolama görevi gören sera gazları dünyayı yaşanabilir sıcaklıkta tutamadıkları için gündüzleri ısınan deniz ve karalar da geceleri çok hızlı bir şekilde soğurdu.

Küresel ısınmanın birkaç nedeni:

Sanayileşme: Gittikçe artan sanayileşme sonucunda atmosfere salınan karbon miktarında ciddi bir artış olur.

Ulaşım: Yoldaki araç sayısının artmasıyla fosil yakıtların tüketimindeki artış küresel ısınmayı hızlandırır. Fosil yakıtlar, hava ve su kirliliğine neden olur.

Tüketim: Tüketim ihtiyacını karşılamak amacıyla her gün yüzbinlerce ürün üretiliyor. Harcanan kaynaklar, sera gazı emisyonunun %60’ını oluşturuyor.

Peki, küresel ısınmayı önlemek amacıyla ne yapılabilir? Bilinçli bir şekilde inşaat malzemesi seçebiliriz. Mesela çimento ve çelik üretiminde karbondioksit açığa çıktığından bu malzemeler yerine doğal malzemeler olan ahşap ve bambu kullanılabilir. Isınmak için ise kömür, doğalgaz, petrol kullanımını azaltmak için evlerimizi ısı kaybına karşı yalıtımlı yapabiliriz. Endüstriyel tarımda, suni gübre kullanıldığı için ortaya iklim için zararlı olan azot oksit gazı çıkıyor. Organik tarımda ise kesinlikle suni gübre kullanılmıyor. Yani organik tarım çevre dostu bir nitelik taşıyor.

Hazırlayan: Lina Çifçiyan

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.