Leonardo di Ser Piero da Vinci

İnsandan Malzemeye; Kriyojeni
14 Nisan 2021
Şubat – Mart Bülteni
22 Nisan 2021

Leonardo di Ser Piero da Vinci

Leonardo da Vinci gerçek adıyla Leonardo di ser Piero da Vinci, Rönesans döneminde yaşamış, birçok alanda çalışmalar yürütmüş ve o alanlarda uzmanlaşmış, dönemin önde gelen ve önemli bir filozofu, mimarı, anatomisti ve ressamıdır. Bunların yanı sıra mühendislik, matematik, müzisyenlik ve yazarlık alanlarında da uzmanlaşmıştır ve önemli ilerlemeler kaydetmiştir.

Leonardo di ser Piero da Vinci 15 Nisan 1452’de Floransa’da doğdu. Kendisi Caterina Lippi adlı, on altı yaşında, öksüz bir genç kızın evlilik dışı çocuğu olarak dünyaya geldi. Avrupa’daki modern isimlendirme kurallarından önce tam ismi “Vincili Üstad Piero’nun oğlu Leonardo” anlamına gelen Leonardo di ser Piero da Vinci’idi.

Da Vinci, on dört yaşına kadar Vinci’de büyükannesi ve büyükbabası ile yaşadı. İkisinin de ardı ardına ölmesi üzerine babasıyla beraber Floransa’ya gitti. İlköğrenim yıllarında aritmetik ve geometriye olan ilgisini öğretmenlerinin sorduğu sorulara şaşırtıcı cevaplar vererek onlara gösterdi. Ancak Da Vinci evlilik dışı bir çocuktu ve bu tür çocukların üniversite öğrenimi görmesi yasak olduğundan üniversiteye gitme şansı yoktu. Fakat bu durum onun kendini önemli alanlarda geliştirmesine engel olmadı. Leonardo’nun resimlerini, babası dönemin ünlü heykeltıraş ve ressamı olan Andrea del Verrocchio’ya gösterdi ve Verrochio onu yanına çırak olarak aldı. Leonardo onun yanında birçok ünlü sanatçıyla çalışma fırsatı buldu,

Leonardo’nun anatomi ve insan vücudu üzerine eğitimi çıraklık döneminde başladı. Öğretmeni Andrea del Verrocchio öğrencilerinin anatomiyi kavramaları konusunda ısrar ediyordu. Da Vinci’nin insan anatomisine duyduğu ilgisinin temelini, figür eskizleri için gerekli olan incelemeler oluşturuyordu. İnsan vücudunu olabildiğince canlı ve bütün hareketleri gerçeğe en yakın şekilde çizmek için yaptığı dış gözlemleri yeterli görmemiş, insan vücudunun içini de tanımak ve görmek, kemiklerin, kasların ve eklemlerin birbirleriyle ilişkilerini kavramak istemiştir. Anatomi araştırmalarına gün geçtikçe kendini daha çok kaptırmaya başlamıştır ve başlı başına bir ilgi alanı haline dönüştürmüştür. İnan vücudu kendisinde çok büyük bir merak uyandırmıştır ve insan organizmasına, çalışma ve hareket prensiplerini merak ettiği olağanüstü bir makine olarak yaklaşmıştır. Bu çalışmaları özünde sadece insan anatomisiyle kalmamıştır çünkü Papa, Leonardo’nun insan kadavraları üzerinde araştırma ve inceleme yapmasını yasakladığında, dolaşım sistemi üzerine yaptığı araştırmayı devam ettirebilmek için sığır kalplerini kullanmıştır. Bunun yanı sıra da meşhur anne karnındaki bebek çizimi için inekleri incelemiş ve elde ettiği sonuçları insanlara uyarlamıştır.

Leonardo, insanlık tarihine birçok eser bırakmıştır ve hepsi de paha biçilmez bir değere sahiptir. Ancak üzerinde çalıştığı bu eserlerden insanlık tarihinin en iyi resimlerinden birisi kabul edilen Mona Lisa için 1503’te çalışmaya başladığı ve 4 yıl üzerinde çalışmasına rağmen tabloyu bitiremediği ve daha sonra 3 yıl daha tablo üzerinde oyalandığı söylenir. Bu resmi tamamladıktan sonra hiç yanından ayırmamış tüm seyahatlerinde yanında taşımıştır. Bu tablo geniş kitlelerce tanınmış, üzerinde birçok araştırma yapılmış ve Louvre Müzesi’nin en önemli eserlerinden biri olarak yer almaktadır.

Meraklı ve gözlemlemeyi seven, araştırmalar yapan biri olan Da Vinci gördüğü, gözlemlediği her şeyi çizerek açığa kavuşturuyordu. Da Vinci 2 Mayıs 1519’da 67 yaşındayken Ambois’teki evinde yaşamını yitirdi. Da Vinci, ölümünden bu yana yetenekleriyle hayran bıraktıran, gözlem ve teknikleriyle tartışmasız bir deha olarak anılır.

Hazırlayan: Narod Kalaylı          

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.