Mikro İfadelerin Gizemi
22 Ağustos 2020
3D Yazıcılar
29 Ağustos 2020

Ergitme Potaları

Deney, analiz, üretim ve bunlar gibi bazı işlemleri gerçekleştirirken üstünde çalışılan ana malzeme kadar bu malzemeleri yerleştirdiğimiz platformlar da oldukça önem taşır. Ana malzemeyi taşıyan kaplar işlem süresi boyunca yüksek sıcaklık ve basınç gibi faktörlere karşı dayanıklı olmalıdırlar. Aynı zamanda, bu kap taşıdığı malzeme ile reaksiyona girmemeli ve malzemeye zarar vermemelidir. Bu koşulları sağlayan seramik veya metalden yapılmış küçük laboratuvar aletleri veya büyük endüstriyel kaplara pota adı verilir. Potaların farklı malzemelerden üretilmiş birçok çeşidi vardır. Yapılacak olan işlem ve potanın içerisine yerleştirilecek olan malzemeye göre uygun pota seçilmelidir. Aşağıda bu potalardan bazılarını sizler için derledik.

SİLİKA 

Doğada kum ve kuartz şeklinde bulunan Silika, Silisyum ve dioksitin birleşimi ile oluşur. Silikadan üretilmiş potalar 1500 sıcaklığa kadar kimyasal bileşimini ve yapısını bozmadan işlev görebilirler. Silika, ısıl şoka karşı yüksek direnci ve düşük ısıl genleşme katsayısı sayesinde silikatlar, soda kireci gibi camları ergitmek ve bazı metallerin dökümü için doğru pota seçimidir.

ALÜMİNA 

Alümina potalar yüksek ısıl iletkenliğe sahiptirler ve maksimum 1700 sıcaklıkta işlev görebilirler. Bu çalışma sıcaklığı sayesinde Silika potanın biraz daha önüne geçer. Düşük ısıl genleşme katsayısı sayesinde de termal şok dirençleri iyidir. Maliyetinin uygun olması da bu potalar için bir tercih sebebidir.

PLATİN

Madenciliği nedeni ile Platin potalar diğer potalara göre biraz daha maliyetli olmaktadırlar. İşlevinden ödün vermeden maliyetini düşürmek amacıyla belirli oranlarda Rodyum ile alaşımlanabilirler. Bu halleri ile 1600 sıcaklığa kadar çalışılabilir duruma getirilebilirler. Platin potaları öne çıkaran bir diğer özellik ise nispeten kolay şekillendirebilir ve boyutlandırılabilir olmalarıdır.

GRAFİT

Grafit potalar, yüksek kaliteli ergitme potalarıdır. Maksimum 1600 sıcaklığa kadar kullanılabilirler. Performans özellikleri bakımından çok yönlüdürler. Termal iletkenlikleri ve termal şok dirençleri iyidir. Mekanik dayanıklılığı ve refrakterliği yüksektir. Aynı zamanda kimyasal erozyona karşı iyi derecede direnç gösterebilirler. Değerli metalleri, temel metalleri ve diğer ürünleri ergitmek ve rafine etmek için uygun potalardır.

Hazırlayan: Hilal Ebru Tandoğan

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.