Roketler
26 Şubat 2020
Plastik Altın
7 Mart 2020

Hypatia

Neredeyse herkesin ismini bildiği ünlü birçok filozof, düşünür, matematikçi veya yazar vardır. Peki ya isminin yeterince duyulmadığı ya da yeteri kadar değer görememiş kişilerin sayı kaçtır?

Hypatia, M.S.360-415 yılları arasında İskenderiye’de yaşamış Yunan filozof, matematikçi ve astronomdur. Onu bugün hala konuşuyor olmamızın sebepleri arasında başarısı ve hazin ölümü yer almaktadır.

Dönemin ünlü matematikçisi Theon’un kızıydı. Theon kızına her zaman düşünmeyi ve başkalarının fikirlerine körü körüne inanmamayı öğretmişti. Sürekli düşünen ve araştıran Hypatia, Atina’da aldığı eğitimin ardından İskenderiye’ye dönmüş ve İskenderiye Kütüphanesi’nde dersler vermeye başlamıştı. Burada birbirinden farklı birçok inanca sahip öğrenciye Aristo ve Platon’un öğretilerini öğretti. Bu öğrenciler arasında ilerleyen yıllarda İskenderiye valisi olacak Orestes ve Ptolemais’in piskoposu olacak Synesius da yer almaktaydı. Aynı zamanda matematik ve astronomi ile ilgili birçok kitap yazdı.Yaptığı bir diğer güzel işlerin başında, babasıyla birlikte dönemin matematikçileri veya filozofların eserlerini düzenlediler ve yorumladılar. Baba kız sayesinde Batlamyus (Ptolomy), Öklid ve diğer Yunanlı matematikçilerin eserleri günümüze kadar ulaşabildi.

Hypatia, karmaşık ve eğitim seviyesinin düşük olduğu bir dönemde yaşadı. Çeşitli sebeplerden dolayı dönemin önde gelenleri tarafından ‘şeytanlık’ ile suçlanarak şehirde kötü muameleye maruz kaldı. Evinden çıktığı bir sabah bir grup tarafından linç edilerek öldürüldü. Bilim dünyası da bir yıldızını ne yazık ki kaybetmiş oldu.

Hazırlayan: Hilal Tandoğan

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.