Mikroplastik Yiyoruz
15 Ocak 2020
Evren Düz Bir Küredir
22 Ocak 2020

Hayat Ağacı

İnsanoğlu uygarlık tarihi boyunca çok çeşitli sembollere farklı anlamlar yüklemiştir. Örnek vermek gerekirse renklendirilmiş mavi camdan yapılan küçük boncukların nazardan koruduğuna inanılmıştır. Bu tür figürlerden biri de hayat ağacıdır. Dünya üzerinde yaşamış ilk topluluklardan bu vakte kadar süre gelen toplumlarda ağaç figürüne çok çeşitli anlamlar ve mitler yüklenmiştir.

Peki neden ağaç sembolüne sıklıkla rastlanıyor?

Ağaç, görüntüsünden dolayı tanrı mizacını andırmakta. İnsan anatomisi gibi yukarı göğe doğru uzama eğiliminde. İlk baharda genç insan gibi çiçek açarken son baharda yaşlılığı simgeleyen yapraklarını dökmekte ve bunlara benzer onlarca özelliği ile insanoğluna benzerliği ağacın tanrılaşmasını sağlamıştır. Aynı zamanda ağaç üzerine, ölümsüzlük, şans, bereket, sağlık ve hastalıktan kurtulmak gibi anlamlar yüklenmektedir.

Mitolojik geçmişe baktığımızda hayat ağacı, “evren ağacı”, “dünya ağacı” gibi farklı isimlerle de karşımıza çıkmaktadır. Çeşitli kültürlerde, farklı coğrafyalarda var olan bu ağacın tüm uygarlıklardaki ortak paydası “edebi canlılık ve hayat kaynağı, tanrısal birlik” anlamıdır.

Mitolojik anlamı derin olan bu sembol aynı zamanda çok fazla sanat eserinde de karışımıza çıkmakta. Özellikle mimari, el sanatları, edebiyat vb. birçok sanat dalında yaygın bir şekilde işlenmiştir. Hayat ağacı günümüzde de günlük hayatta, edebiyatta, sanatta ve birçok alanda dünya kültürlerinin en çok sevdiği ve kullandığı sembol olmaya devam etmektedir.

Hazırlayan: Çiğdem Ece CAN

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.