Dünya Engelliler Günü

Empresyonizm
30 Kasım 2019
Plast Eurasia’19
4 Aralık 2019

Dünya Engelliler Günü

wheelchair silhouette

 Bugün Dünya üzerinde 7,44 milyar insan yaşamakta. Bu sayı bize yalnızca Dünyadaki insan nüfusunu göstermekle kalmıyor. Aslında, bizlere Dünyamızdaki insan çeşitliliğini gösteriyor. Çünkü hiçbirimiz tamamen aynı şekilde yaratılmamışızdır. Buna en güzel örnek, dokuz ay aynı annenin karnında büyüyüp, aynı anlarda Dünya’ ya gözlerini açan ikiz bebeklerin bile belli farklılıklara sahip olmasıdır. Bunun yanında, bu 7,44 milyar insanın içinde kimileri vardır ki sahip oldukları birtakım farklılıklar nedeniyle normal bir insanın yapabileceği bazı işleri yapabilme konusunda önlerine zorluklar çıkar. Bu insanlar, engelli bireylerdir.

   Engelli bireylerle ilgili farkındalık çalışmalarına değinmeden önce, ilk önce engelli kelimesinin tanımı üzerinde durmamız gerekli. Engelli kelimesi şu şekilde tanımlanmaktadır. Kişinin doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenden ötürü, zihinsel, ruhsal, bedensel, duyusal veya sosyal yeteneklerini kaybetmesi; bunun sonucunda ise topluma uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama konusunda güçlükler yaşaması ve bu nedenle de korunma, bakım, rehabilitasyon, destek hizmetleri veya danışmanlık gibi konularda desteğe ihtiyaç duymasıdır. Engelli bireyler için toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 1952 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık günü Dünya Engelliler Günü olarak kabul edildi. Bunun yanında 10-16 Mayıs tarihleri arası ise Engelliler haftası olarak kabul edilmektedir. Bu tür çalışmaların dışında engelli bireyleri topluma kazandırmak için de farklı alanlarda çalışmalar yürütülüyor. Özellikle sporda engelli bireyler için Paralimpik olimpiyatları düzenlenmektedir. Bunun yanında müzik, resim gibi sanatın pek çok alanında birçok engelli sanatçıyı görebiliriz. Örneğin müziğin dâhilerinden biri olarak adlandırılan Beethoven bir işitme engelliydi. Farklılıklarını engel olarak görmeyip bununla savaşan birçok engelli birey var. Toplum olarak bize de belli görevler düşüyor.

Hayatımızın her anında bu tür farklılıklar ile yaşan insanların olduğunu bilmeli, bu bilinçte yaşamalı ve onları bu farklılıkları ile kabul etmeliyiz. Yere attığımız bir cam şişesinin kırık parçalarının bir görme engellinin yere düşmesi ile ona zarar verebileceğini aklımızda tutmalıyız. Sadece engelli birey için değil pek çok canlı için de geçerli bu durum. Çünkü, Dünya yalnızca bize ait değil. Şu an yaşayan 7,44 milyar insanın, geçmişte yaşamış ve gelecekte yaşayacak insanların ve diğer canlılarındır. Bu bilinç ile gelecek nesli yetiştirmeliyiz.

Hazırlayan: Derya Şahin

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.