Borofen
28 Temmuz 2019
Evrimsel Psikoloji
4 Ağustos 2019

Maglev Trenler

Maglev kelimesi Manyetik Levitasyon (Magnetic Levitation) sözcüklerinin kısaltılmasıyla oluşturulmuştur. Tekerlekli ulaşım araçlarından farklı olarak mıknatısın zıt kutuplarının birbirini iterek aracı havaya kaldırması prensibine dayalı ulaştırma yöntemidir. Maglev trenler normal trenlerden çok daha yüksek hızlara ulaşabilir hatta hızları jet hızlarıyla kıyaslanacak derece yüksektir. Günümüze kadar en yüksek hız 581 km/s ile Japonya’da elde edilmiştir.

Mıknatısın zıt kutuplarının birbirini itmesi prensibine dayalı olarak çalışır. Havada askıda durması için ve ilerletilmesi için gerekli kuvvetler elektromıknatıslar tarafından oluşturulur. Tren havada kaldığı için sürtünme kuvvetinden büyük ölçüde kurtulma sağlanır ve bu sayede tren yüksek hızlara ulaşabilme kapasitesine sahip olur. Ancak bunun sonucunda trenin yavaşlatılması ve yumuşak frenleme yapabilmesi için yeni sistemler geliştirilmesi gerekir. Henüz bu sistemlerin yeterli olmaması insanlar açısından güvenli olmadığı için yaygınlığı artmamıştır. Fakat Çin’in Şangay kentinde hâlâ ticari amaçlı kullanılmakta olan bir maglev tren mevcuttur ve bu tren 30 km hattı 7 dakika 20 saniye içerisinde tamamlayabilmektedir.

Normal trenlerden daha çevreci ve bakım yönünden ucuz olmalarına rağmen ray sistemleri maliyetinin yüksek olması nedeniyle pek tercih edilmemekte. Maliyet karşılaştırması yapıldığında ise bir maglev treni inşa etmenin maliyeti, bir havalimanı inşa etmekle neredeyse aynı maliyete sahip olduğu görülüyor.

Güvenlik önlemleri yönünden iyileştirmeler yapıldığı taktirde maglev trenler gelecekte yeni nesil ulaşım araçları olarak karşımıza çıkacak. Sadece trenler için geçerli olmayıp diğer ulaşım araçlarında da kullanılması bekleniyor. Böylelikle gelecekte doğayı daha az kirleten ve zarar veren ulaşım araçlarıyla karşılaşacağız.

Hazırlayan: Ünsal Muslu

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.