Endüstri 5.0 ve Toplum 5.0

Endüstri 4.0
10 Temmuz 2019
Tamamen Metalden, Parçalanmayan Gitar
17 Temmuz 2019

Endüstri 5.0 ve Toplum 5.0

İlk kez Bilişim Fuarı CeeBIT 2017’de Japonya tarafından ortaya koyulan Toplum 5.0 fikri “Teknoloji insanlar tarafından tehdit olarak değil, bir avantaj olarak algılanmalı.” çerçevesinde gelişiyordu. Çünkü insanlar teknoloji geliştikçe kendi işlerini ve sosyal yaşamlarını kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalıyorlar. Teknolojiyi insan yaşamına rahat bir biçimde entegre etmek amacıyla geliştirilmiş bu sistemle gelecekte çokça kez karşılaşacakmışız gibi görünüyor.

Japonya Toplum 5.0 ile sadece teknoloji değil ekonomi ve sosyoloji reformlarını da insanlara daha etkili ulaştırmayı amaçlıyor. Endüstri 4.0’ın kazandırdıklarını kullanarak hem farklı sektörlerde sosyal zorlukları çözüme kavuşturmayı hem de yeni değer ve hizmetleri kesintisiz hâle getirmeyi Toplum 5.0 yoluyla hazırlıyor.

Endüstri 4.0’ın sağladığı bir avantaj olan stoksuz üretimle birlikte insan ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılamak Toplum 5.0 felsefesinin diğer temel taşıdır. Nesnelerin İnterneti yoluyla toplanan verilerin yapay zekâ ile işlenip toplumun ve insanların nelere ihtiyaçları olduğu konusunda bilgi üreterek firmaların bu yönde projeler geliştirmesi herkes açısından avantaj sağlayacaktır. Böylelikle müşterilerin isteklerine göre ürünler üreterek firmalarda kaynak tasarrufu yapacaktır.

“Süper akıllı toplum” olarak da nitelendirilen Toplum 5.0 aslında Endüstri 5.0’ın diğer bir tanımıdır. Çünkü Endüstri 5.0 ve Toplum 5.0 robot-insan etkileşiminin arttırılmasına dayanıyor. Robotların karşılaştıkları problemlerde ya da yetersiz kaldıkları noktalarda insanların yardımcı olmaları veya müdahale etmeleri gelecekte önemli nitelik taşıyan bir konudur. Bunun giderilmesi açısından Endüstri 5.0 ve Toplum 5.0 birlikteliği ayrılmaz bir bütündür. Çünkü robot-insan etkileşimi topluma kolaylık sağlayabileceği gibi büyük bir karmaşaya ve kaosa sürükleyebilir.

Tüm bu gelişmeler bize gösteriyor ki gelecekte insanlara hizmet ve ürün ulaştırma konularında daha sorunsuz yöntemlere başvurulacak ve robot-insan etkileşimleri hız kazanarak iki taraflı bir rahatlatma göreceğiz. “Süper Akıllı Toplum” olmaya günden güne yaklaşıyoruz.

Hazırlayan: Ünsal Muslu

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.