Qin Shi Huang
7 Temmuz 2019
Endüstri 5.0 ve Toplum 5.0
14 Temmuz 2019

Endüstri 4.0

Sanayi devriminin yaşanmasının ardından insanların hayatları ciddi anlamda değişmeye başlamıştır ve bunun etkisi günümüzde halen hissedilmektedir. Endüstri artık insanların hayatlarında önemli bir noktaya sahip olmuş ve insanların hayatları neredeyse endüstriye bağlı olarak şekillenmeye başlamıştır.

Buharlı makinelerin icat edilmesi ve yaygınlaşmasıyla ilk endüstri devrimi yani Endüstri 1.0 başlamış oldu. Böylece insan gücünün yerini makineler almaya başladı. Fakat ilerleyen zamanda ihtiyaçların artması üretimin de artmasını zorunlu hale getirdi. 1903 yılında seri üretime geçmek amacıyla Henry Ford üretim bantları projesini geliştirdi ve başarıyla sonuçlanan bu proje ile Endüstri 2.0 başladı. Endüstri 3.0 döneminin başlaması ise elektrik ve bilişim teknolojilerinin üretime entegre edilmesiyle gerçekleşmiştir. Altair 8800 ve Apple 1’in üretimi gerçekleşmiş, böylelikle dijitale dönüşen üretim yöntemleri sayesinde otomasyon cihazlar yaygınlaşmaya başlamıştır.

Birbiriyle haberleşebilen, veri analizi yapıp karar verebilen ve öğrenebilen robotların üretimde yer almasıyla birlikte Endüstri 4.0 doğmuştur. Üretimde hata paylarının azaltılması, üretimin hızlandırılması ve daha kaliteli ürünlerin ortaya çıkarılması Endüstri 4.0’ın en büyük avantajlarından bazılarıdır. Bunların yanında robotların insan gücünün yerine geçmesi ve tek tip sıradan ürünlerin üretilmesi gibi bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor. Müşterilerin istekleri ve ihtiyaçları her ne kadar verilerle toplansa da bazı konularda Endüstri 4.0’ın yetersiz kaldığını görüyoruz. Burada şu unutulmamalıdır ki her endüstriyel devrim bir sonrakine zemin hazırlar ve bu gelişim insanlar var olduğu sürece devam edecektir. Ayrıca gelecekte ülkelerin Endüstri 4.0 alanında yaratacağı rekabet ile endüstriyel gelişimin ciddi oranda artacağını görüyoruz.

Sonuç olarak tüm endüstriyel devrimler beraberinde bazı avantajlar ve dezavantajlar getirmiştir. Bizim bu noktada yapmamız gereken ise nasıl olacağı konusunda uyum sağlamak için yöntemler geliştirmektir.

Hazırlayan: Ünsal Muslu

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.